RSS
A A A
SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

Podstawowe akty prawne regulujące zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn.zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.


1. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu utworzona została w oparciu o system SmodBIP i zawiera w szczególności:
1) logo (znak graficzny) BIP
2) adres redakcji strony podmiotowej BIP( dane kontaktowe)
3) imię i nazwisko co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP (redakcja BIP)
4) Instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP
5) Inne informacje ( zasady dostępu do informacji publicznej)
6) Aktualności
7) Statystyki BIP
8) Rejestr stron usuniętych
9) Mapę strony

2. Strona BIP nie może zawierać reklam.
Obsługa Biuletynu
Strona BIP Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu została stworzona zgodnie z wymaganymi zasadami jej utworzenia. Uzyskanie informacji odbywa się poprzez wybór interesującej kategorii menu BIP a następnie, po jej rozwinięciu, na poszczególną podkategorię.

BIP zawiera elementy dodatkowe:
- drukowanie – opcja w poszczególnych kategoriach i podkategoriach umożliwiająca wydrukowanie dokumentów, aktów prawnych, itp.)
- odnośnik do głównej strony BIP – opcja umożliwiająca automatyczne przejście na główną stronę Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl.Opublikował: Szymon Rek
Publikacja dnia: 09.02.2012
Podpisał: Szymon Rek
Dokument z dnia: 08.02.2012
Dokument oglądany razy: 1 677