RSS
A A A
SmodBIP

Regulamin strony www

Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 27/2012

Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

w Tłuszczu

z dnia 11.07.2012

 

Regulamin zasad udostępniania i korzystania ze strony www.cktluszcz.pl

 

1. Regulamin zasad udostępniania i korzystania ze strony internetowej Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu zwany dalej Regulaminem określa zasady przeglądania i korzystania ze strony internetowej Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu zwanej dalej stroną www.cktluszcz.pl.

1.1 Przeglądanie i korzystanie ze strony www.cktluszcz.pl jest bezpłatne i obejmuje wszystkie elektroniczne materiały i publikacje.

1.2 Wejście i korzystanie ze strony www.cktluszcz.pl jest jednoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia treści Regulaminu i akceptowaniem oraz przestrzeganiem wszystkich jego postanowień. Nie zapoznanie się z Regulaminem nie zwalnia z odpowiedzialności prawnej użytkownika strony www.cktluszcz.pl

2. Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu jest właścicielem materiałów znajdujących się na stronie www.cktluszcz.pl, a w szczególności zdjęć, tekstów, plakatów i innych materiałów.

 3. Wykorzystywanie treści oraz kopiowanie materiałów w celach niekomercyjnych jest dozwolone pod warunkiem podania źródła informacji i jej autora. Użytkownik może korzystać z utworów i baz danych na stronie www.cktluszcz.pl w ramach dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz.211 z późn. zm.), ustawy „Prawo prasowe” z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.)

4. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób treści strony www.cktluszcz.pl w celach komercyjnych i bez uprzedniej zgody i autoryzacji przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronie www.cktluszcz.pl, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone.

6. Wszelkie znaki handlowe i reklamowe wykorzystywane na stronie są własnością właściwych podmiotów fizycznych i prawnych, używanych za ich zgodą i wiedzą.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dyrektor

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu

mgr Henryk Wysocki Opublikował: Szymon Rek
Publikacja dnia: 11.07.2012
Podpisał: Szymon Rek
Dokument z dnia: 11.07.2012
Dokument oglądany razy: 1 743