RSS
A A A
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Udostępnianie informacji publicznej przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu odbywa się w zakresie określonym art.6 u.d.i.p. i następuje w drodze określonej w art.7 u.d.i.p.
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z zastrzeżeniem art.15 u.d.i.p.
Zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej,
informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, jest udostępniana na pisemny wniosek.

Wniosek pisemny można złożyć w siedzibie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu ul. Szkolna 1 oraz pocztą elektroniczną pod adresem centrum@cktluszcz.pl. W celu przebiegu sprawnego dostępu do informacji publicznej będącej w posiadaniu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu , można skorzystać z dostępnego formularza wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Wnioski w formie ustnej nie wymagające przetworzenia informacji publicznej, załatwiane są bez zbędnej zwłoki siedzibie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu ul. Szkolna 1Opublikował: Szymon Rek
Publikacja dnia: 20.03.2013
Podpisał: Szymon Rek
Dokument z dnia: 08.02.2012
Dokument oglądany razy: 2 299